Hoppa till innehåll

Allmänna villkor

Anmälan

Anmälan är bindande och individuell.

Anmälan är giltig när betalning skett.

Ångerrätt och återbetalning

Köp av startplats sker enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, vilket bland annat innebär att ångerrätt inte gäller och att anmälningsavgiften inte återbetalas.

Namnändring

Fram till 7 dagar innan start har du rätt att kostnadsfritt överlåta startplatsen till en annan deltagare.

Personuppgifter och bildmaterial:

I tryckt material, på hemsidor och i sociala medier kommer vi att:

  • Publicera deltagarnas namn, ort/klubb och resultat.
  • Använda bildmaterial från Stävie Trail. Bildmaterial används för att informera om och marknadsföra våra lopp. Du som deltagare har ingen rätt till ersättning om du förekommer i publicerat bildmaterial. I gengäld får du själv använda våra bilder i dina egna kanaler utan kostnad.

Läs mer om hantering av personuppgifter i vår integritetspolicy.

Force majeure

Vi har rätt att ställa in hela evenemanget eller någon del av tävlingen om deltagarnas liv och säkerhet bedöms att stå på spel, eller vid så kallad force majeure. Vi har i dessa fall ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften, betala skadestånd eller annan kompensation.

Ändring av bansträckning, datum och starttid

Vi förbehåller sig rätten att förändra loppets sträckning, datum eller starttid på grund av omständigheter som är nödvändiga för att loppet skall kunna genomföras på ett bra och säkert sätt.

Ansvar

Deltagande i tävlingen sker på egen risk och du som anmäld är införstådd med och accepterar att arrangören inte hålls ansvarig för eventuella skador eller olycksfall. Vi ansvarar heller inte för kvarglömda kläder eller utrustning. För dig som vill ha ytterligare skydd och möjlighet att återfå anmälningsavgift om du inte kan starta föreslår vi att en motionsloppsförsäkring tecknas.

Priser

Eventuella priser som ej avhämtats dagen för loppet tillfaller arrangören.

Tillägg gällande COVID-19

Det är oklart hur loppets genomförande kommer att påverkas av de lagar, regler och restriktioner som fattas mot bakgrund av Covid-19. Vi förbehåller oss rätten att förändra bansträckning, starttider och startdatum för att kunna efterleva de restriktioner som gäller vid lopptillfället. Ingen återbetalning av startavgifter kommer att göras om ändringar görs med anledning av Covid-19 och de regler som följer därav.

Vi förbehåller oss rätten att minska antalet deltagare i loppet om detta krävs för att kunna genomföra loppet i enlighet med gällande restriktioner. Om antalet måste minskas kommer startplatserna fördelas i den ordning anmälningarna gjorts. Vi förbehåller oss även rätten att ställa in loppet med anledning av Covid-19, eller om vi mot bakgrund av detta ej får de tillstånd som är nödvändiga för att genomföra loppet.

Om du som deltagare blir av med din startplats eller om loppet ställs in återbetalas del av startavgift baserat på hur lång tid före loppet beslut om inställande fattas.

Återbetalning sker enligt nedan:

  • Mer än 30 dagar före datumet för loppets genomförande återbetalas 90 % av anmälningsavgiften. Bokningsavgiften återbetalas ej.
  • 10 till 30 dagar före datumet för loppets genomförande återbetalas 70 % av anmälningsavgiften. Bokningsavgiften återbetalas ej.
  • 4 till 10 dagar före datumet för loppets genomförande återbetalas 50 % av anmälningsavgiften. Bokningsavgiften återbetalas ej.
  • Färre än 4 dagar före datumet för loppets genomförande återbetalas 0 % av anmälningsavgiften. Bokningsavgiften återbetalas ej.