Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Introduktion

Denna information beskriver hur Stävie Trail hanterar personuppgifter, samt vilka rättigheter du har vid hantering av personuppgifter. Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är Wuz AB. Informationen riktar sig till dig som:

  • Är kund hos oss. När du köper en startplats till någon av våra arrangemang, deltar i ett arrangemang eller finns med i våra resultatlistor.
  • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier, samt ansluter dig till vårt nyhetsbrev.
  • Deltar i våra aktiviteter eller på andra sätt kommunicerar med oss, tex via våra kontaktuppgifter.

Din integritet

Din integritet tar vi på största allvar. Vi är angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi vill uppmuntra dig att läsa igenom nedanstående noggrant. Om du har frågor angående hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av informationstexten.

Dina rättigheter och våra skyldigheter

Om du har angett samtycke till hantering av dina personuppgifter har du rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke (genom våra kontaktuppgifter längst ner), vilket innebär att vi omedelbart slutar skicka information till dig och raderar dina uppgifter. För registrerade uppgifter har du rätt att begära ett registerutdrag, för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Wuz AB har skyldighet att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vill du inte synas på bild, kontakta oss. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna. Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen:

  • Tillgång till personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter samt ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
  • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
  • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
  • Rätten till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till de uppgifter som du gett oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, exempelvis namn, e-postadress, kön, telefonnummer, adress och bildmaterial.

Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

Nedan förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge en relevant upplevelse i vår verksamhet. Vi registrerar data som; namn, e-post, kön, telefonnummer, adress, bild och film för vår verksamhet. Vi använder personuppgifter som bilder och anmälningsstatistik i marknadsaktiviteter med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster. Även för att upptäcka och förhindra bedrägerier. Förutom bild och film är det uppgifter som du alltid själv lämnar till oss eller genom våra leverantörer. Vår policy är att inte hantera mer personuppgifter än nödvändigt, inte spara personuppgifter längre än nödvändigt, skydda uppgifterna och dokumentera vår hantering. Vi använder e-post för kommunikation inte lagring. Vi använder e-post med stöd av intresseavvägning, samtycke och avtal. Data på e-postserver raderas efter 3 år.

När du anmäler dig till våra arrangemang

Vi behöver dina personuppgifter för resultatlistor, anmälningslistor, att trycka nummerlappar, samt för att kunna ge dig information om evenemangen. Namn, e-post, kön, adress sparas. Filer med personuppgifter raderas efter 3 år hos Wuz AB. Information som lagras av tredje parter är resultatlistor och startlistor. Dessa aktörer är Din Kurs, Racetimer och Liveresultat.

Marknadsaktiviteter

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samtycker du till att Wuz AB registrerar din e-postadress och skickar nyhetsbrev till dig. Vi behöver e-post för att informera om händelser kring våra evenemang till intressenter. E-postadresserna i registret raderas efter 3 år. Du kan genom våra kontaktuppgifter, närsomhelst säga upp nyhetsbrev och dra tillbaka samtycke om personuppgift i våra register. Vi hämtar och använder statistik från marknadsaktiviteter och arrangemang i syfte att förbättra våra tjänster från uppgifter som ni lämnat till oss, i syfte att förbättra våra tjänster. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandlingen påbörjas.

Bildmaterial

Vi sparar bildmaterial från våra arrangemang och marknadsaktiviteter. Bildmaterial sparas tills de bedöms sakna marknadsvärde för Wuz AB. Bilderna används för att informera om och marknadsföra våra arrangemang, i syfte att förbättra våra tjänster. De kan förekomma på hemsida, sociala media samt i annonsmaterial. Vill du inte synas på bild, kontakta oss. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte gruppbilder där du är en av många deltagare. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan behandling påbörjas.

Kontaktuppgifter

Du når oss via kontaktsida om du har några frågor gällande vår integritetspolicy.