Tävlingsregler

Stävie Frontyard

Reglarna är enkla:

 • Du skall springa en slinga på 3 km, där start och mål sker vi samma plats, inom utsatt tid.
 • Alla startar samtidigt.
 • När starten går, skall du befinna dig inom start/mål-området.
 • Vid start måste du påbörja varvet. Att vänta i start/mål-området liksom att vända om betraktas som icke fullföljt varv.
 • Hinner du runt på utsatt tid, får du springa slingan en gång till.
 • Det är antal gånger du hinner runt som avgör ditt resultat.
 • Ingen individuell tidtagning.
 • Tävlingen avslutas när ingen längre hinner runt slingan på utsatt tid.
 • För att skilja på löpare som (a) inte hinner runt alternativt (b) väljer att inte fortsätta, är det ordningen in till tävlingsområdet som gäller.
 • För varje omstart begränsas tiden du har till förfogande med en (1) minut.
 • Du kan alltid tillgodoräkna dig varvet om du hinner fullfölja det inom 30 minuter. Däremot kan du inte påbörja nytt varv (såvida det inte var varv 1).
 • Det är ej tillåtet med publik/hejarklack i tävlingsområdet pga gällande restriktioner om folksamlingar.
 • Ingen support tillåten under varvet/banan.  (Pga Corona är det tillåtet med support längs banan för att undvika publik i tävlingsområdet)
 • Självklart är det alltid viktigare att bistå medlöpare, eller annan människa, i nöd än att fortsätta springa.
 • En dam- och en herrklass.

Loppet genomförs på allmän plats. Som deltagare ansvarar du för att ta hänsyn till personer som vistas i skogen samt att inte skräpa ner i vår fina natur!