Tävlingsregler Stävie Frontyard

Reglerna är enkla:

 • Du skall springa en slinga på 3 km, där start och mål sker vi samma plats, inom utsatt tid.
 • Alla startar samtidigt.
 • När starten går, skall du stå vid startlinjen.
 • Vid start måste du påbörja varvet. Att vänta i tävlingsområdet liksom att vända om betraktas som icke fullföljt varv.
 • Hinner du runt på utsatt tid, får du springa slingan en gång till.
 • Det är antal gånger du hinner runt som avgör ditt resultat.
 • Ingen individuell tidtagning.
 • Tävlingen avslutas när ingen längre hinner runt slingan på utsatt tid.
 • För att skilja på löpare i topp 3 som inte hinner runt eller väljer att inte fortsätta, är det ordningen in till tävlingsområdet som gäller. Övriga kommer få delad placering efter antal avklarade varv.
 • För varje omstart minskas tiden du har till förfogande med en (1) minut.
 • Du kan alltid tillgodoräkna dig varvet om du hinner fullfölja det inom 30 minuter. Däremot kan du inte påbörja nytt varv om nästa start har gått.
 • Självklart är det alltid viktigare att bistå medlöpare, eller annan människa, i nöd än att fortsätta springa.
 • Det finns en damklass och en herrklass.

Loppet genomförs på allmän plats. Som deltagare ansvarar du för att ta hänsyn till personer som vistas i skogen samt att inte skräpa ner i vår fina natur!