Besväras du av ansträngningsinkontinens?

I samarbete med vår sponsor Efemia vill vi lyfta bekymret med ansträngningsinkontinens som många, ja faktiskt nästan alla kvinnor, någon gång drabbas av. Trots detta är ansträngningsinkontinens inget ämne som det talas särskilt mycket om. Varför det, kan man ju undra? Är det för att det saknas kunskap? Vi har bett Efemia att dela med sig av sin kunskap inom området och texten nedan är författad av Klara Rasmusson (leg. sjuksköterska) vid Invent Medic Sweden som ligger bakom Efemia. Har du frågor och funderingar hittar du kontaktuppgifter här.

Vad är det vi (inte) pratar om?

Det finns flera typer av urininkontinens. De vanligaste är:

 • Ansträngningsinkontinens innebär att man har svårt att hålla tätt när trycket i magen och urinblåsan blir för högt. Det kan till exempel vara att det rinner ut lite urin vid hostning, nysning, när man hoppar eller springer. Det kan läcka små skvättar av urin utan att vara kissnödig.
 • Trängningsinkontinens innebär ett plötsligt behov av att kissa och att det är svårt att hålla sig. Det är vanligt att behöva kissa ofta.
 • Blandinkontinens innebär både att ha svårt att hålla tätt vid ansträngning och ett plötsligt behov att kissa och svårighet att hålla sig. Det är alltså en blandning av trängningsinkontinens och ansträngningsinkontinens.
Hur många?

Antalet kvinnor som beräknas ha urininkontinens i olika undersökningar varierar mellan 5 % och 58 %. Det är en stor variation! Skillnaden i statistiken kan bland annat förklaras med att:

 • Urininkontinens har definierats olika i de olika studierna.
 • De har haft olika design.
 • De har undersökt olika populationer.
 • De har haft olika metoder för datainsamling [1].

I Sverige har i genomsnitt 25 % av alla kvinnor mellan 18 och 70 år någon form av urinläckage [2]. När detta undersöktes så svarade 12 % i gruppen 18 till 30 år att de upplevde inkontinens och i gruppen 42 till 60 år var det så många som 36 %.

Det finns undersökningar som klart visar att förekomsten av ansträngningsinkontinens är högre hos kvinnor som tränar, och då framförallt high-impact-sporter, så som volleyboll, löpning och cross-fit [3]. Många kvinnor upplever ”bara” urinläckage under själva träningen och definierar sig inte som inkontinenta. Därför är det viktigt hur man genomför sina undersökningar så att man faktiskt får svar på det man frågar. Om man inte gör det så blir siffrorna väldigt olika!

Varför?

Det finns egentligen ingen ensam klart bevisad orsak till att vissa (många) kvinnor får ansträngningsinkontinens. De faktorer som det finns vissa bevis för är att risken ökar med ålder (som vi ju inte gärna kan göra något åt!), kraftig övervikt, rökning och sist men inte minst att vara gravid och föda barn [4]. Utöver det finns det starka bevis för att intensiv träning i sporter med mycket hopp eller upprepade ”stötar” innebär en hög risk att utveckla ansträngningsinkontinens [3]. Men det finns också bevis för att träning minskar (!) risken för det samma. Ja så är det med komplicerade saker…

Vad göra?

Sluta röka, gå ner i vikt, sluta springa/träna, se till att kissa innan passen, ha bindor och mörka kläder så det inte syns? Detta är de svar man får när man frågar kvinnor hur de hanterar sin ansträngningsinkontinens! Vissa delar av ovan låter ju ok men annars NEJ!

Det man kan göra själv är att lära känna sin bäckenbotten och träna den (gärna tillsammans med hela bukstödet dvs, mage rygg och rumpa). Det finns tydliga bevis för att med rätt och ihållande bäckenbottenträning blir nästan 90 % helt torra eller i alla fall klart bättre!

Bäckenbotten

Bäckenbotten är en grupp muskler som sitter längst ned i vårt bäcken. Musklernas uppgift är att hålla bland annat livmodern, slidan, äggstockarna, urinblåsan, urinröret, ändtarmen och delar av tjocktarmen på plats och samtidigt kunna öppna och stänga urinrörs-, slid- och ändtarmsöppningen. Snacka om viktiga jobb! För detta krävs inte bara muskler åt alla håll som kan spännas och slappna av utan också fästanordningar i form av ligament. Det är alltså en komplicerad struktur som behöver tas om hand precis som alla andra muskler.

I vila (alltså när musklerna är i vila inte personen) har bäckenbotten som funktion att stödja bäckenbottenorganen så att de inte ”far omkring”. När bäckenbottenmuskulaturen dras ihop sker en förskjutning av bäckenorganen uppåt och framåt. Detta ger en sammandragning av urinröret och en kontroll av blåshalsen.

Det är alltså VIKTIGT att musklerna drar ihop sig starkt och snabbt vid ökat buktryck t.ex. vid hostning, skratt och nysning men också marklyft, hopp, löning (om så bara efter bussen) och snabba förändring i kroppsposition. Känn gärna efter, när spänner jag magmusklerna spontant? Men, det är lika viktigt att musklerna kan slappna av så att vi kan kissa och bajsa. Ja, och så en sak till, bäckenbottenmuskulaturen har en mycket aktiv del i sexlivet!

Bäckenbottenträning

Bäckenbottenträning är förstahandsvalet för behandling av ansträngningsläckage. Genom att träna bäckenbotten lär vi musklerna stå emot ett ökat buktryck och att svara på det ökade buktrycket, med rätt kraft och timing.

Som all träning så kräver bäckenbottenträning att man är konsekvent och ihärdig. En kvart om dagen i 3 till 6 månader ska ge effekt och sen 5 minuter om dagen för att hålla det i status quo.

Däremot hjälper det inte att träna bäckenbotten om musklerna är trasiga. Så, märks ingen skillnad efter 3 till 6 månader, kontakta en fysioterapeut (gärna en med utökad kunskap om bäckenbotten. De har bra kunskap om bäckenbotten och en mängd åtgärder som kan hjälpa.

Vaginala stöd – som sport-bh för ditt urinrör

Det finns vaginala stöd som är utformade för att hindra urinläckage och ta bort problemet på riktigt, under tiden det används. Detta kan vara ett bra sätt att känna sig trygg under tiden du tränar din bäckenbotten eller om det skulle visa sig att träning inte helt hjälper. Med sin design och funktion stödjer de blåshalsen eller urinröret, och på så sätt lindrar de eller stoppar läckage helt. Man kan säga att de fungerar lite som en sport-bh för ditt urinrör. Ett exempel på ett sådant stöd är Efemia kontinensstöd.

Efemia är ett återanvändbart vaginalt inlägg, tillverkat av medicinskt silikon och är avsett att minska urinläckage. Det är utformat enligt samma vetenskapliga principer som användes vid utvecklingen av de vanligaste kirurgiska ingreppen vid ansträngningsinkontinens. Efemia stänger alltså inte av urinröret, så det går att kissa utan att ta ut produkten. Efemia är utformad så att användaren själv kan sätta in och ta ut den efter behov.

Referenser och fördjupning
 1. Minassian, V. A., Drutz, H. P., & Al-Badr, A. (2003, September). Urinary incontinence as a worldwide problem. Internation Journal of Gynecology and Obstetrics, 82(3), 327-338.
 2. Hägglund, D., Olsson, H., & Leppert, J. (1999). Urinary incontinence: an unexpected large problem among young females. Results from a population-based study. 16(5), 506-509.
 3. Pires, T., Pires, P., Moreira, H., & Viana, R. (2020). Prevalence of Urinary Incontinence in High-Impact Sport Athlets: A Systematic Review and Meta-Analysis. 73, 279-288.
 4. Luber, K. M. (2004). The Defenition, Prevalence and Risk Factors for Stress Urinary Incontinence. 6 uppl. 3, 3-9.

Läs mer:

A Vaginal Inlay for Reduction of Stress Urinary Incontinence: Outcome of a Randomized Clinical Trial and Four User Acceptance Studies