Info

Anmälan till Stävie Trail och Stävie MiniTrail öppnar senare i år.

Stävie Trail och Stävie MiniTrail arrangeras söndagen den 3 mars 2019.
Start och målområde finner du på grönytan vid Södra Ljungvägen 33 i Furulund.

Distans och bansträckning

Banan är ca 6,5 km lång, baserat på mer eller mindre tillförlitliga gps-klockor. Har du anmält dig till 13 km-distansen springer du alltså två varv på samma bana.

Karta över bansträckning och GPS-filer till banan hittar du här. Banan är tydligt markerad med gula fyrkantiga och trekantiga markeringar samt avspärrningsband. Funktionärer finns på plats längs banan för att se till att alla hamnar på rätt kurs.

Skogen är liten och stigarna är smala. Det kan vara bra att tänka på att hålla till höger och släppa förbi de som vill passera där det är möjligt.

Banan för Stävie MiniTrail är ca 750 meter lång och är en säker och rolig bana för barnen.

Alla barn och vuxna får medaljer i målgång. De som sprungit alla fem åren får en alldeles speciell medalj av finaste sort. Tillhör du denna tappra skara, går du till informationstältet efter målgång och inkasserar din pärla, mot uppvisande av nummerlapp!